Một số tài liệu trên trang web này dựa trên tài liệu từ khả năng truy cập web của Michigan và được sử dụng với sự cho phép.

Một số tài liệu trên trang web này dựa trên tài liệu từ khả năng truy cập web của Michigan và được sử dụng với sự cho phép.

Tổng quat
Khi chèn hình ảnh hoặc biểu đồ, hãy nhớ thêm thẻ ALT hoặc mô tả hình ảnh cho trình đọc màn hình.
Đảm bảo tất cả các tài liệu sử dụng Kiểu tiêu đề ngữ nghĩa.


Đối với các tài liệu dài, hãy chèn hoặc tạo mục lục dựa trên các kiểu Heading 1, Heading 2, Heading 3. Đọc thêm về điều này trong hướng dẫn Bắt đầu nhanh ở trên.
Khi chèn bảng dữ liệu, hãy đảm bảo hàng / cột đầu tiên được gắn nhãn làm tiêu đề và bao gồm mô tả về kiểu dữ liệu được sử dụng trong mỗi hàng hoặc cột. Đối với các bảng rất phức tạp, thẻ bảng ALT có thể được sử dụng để thêm thông tin bổ sung vào trình đọc màn hình (xem hướng dẫn bắt đầu nhanh để biết chi tiết).Cách làm mục lục trong word
Đối với các liên kết, tránh sử dụng văn bản liên kết như “Tại đây” hoặc “Nhấp để biết thêm thông tin.” Thay vào đó, hãy đảm bảo các liên kết đích rõ ràng ngoài ngữ cảnh. Ví dụ: liên kết có nội dung “Các bài đọc cho ngày 14 tháng 2” rõ ràng hơn “Nhấp vào đây” cho bài đọc cho ngày 14 tháng 2.


Sử dụng công cụ danh sách thay vì ký hiệu dấu đầu dòng cộng với văn bản. Danh sách được kiểm duyệt có nhiều cấp nên sử dụng các sơ đồ đánh số khác nhau ở mỗi cấp.


Khả năng tiếp cận KHÔNG bằng các tài liệu đơn giản và nhàm chán. Có các công cụ trong Word giúp bạn trang trí trực quan và nâng cao tài liệu của mình trong khi tối ưu hóa khả năng truy cập. Word có thể sử dụng định dạng văn bản nâng cao; một số làm việc và một số KHÔNG.
Hiệu ứng văn bản nâng cao trực quan tài liệu mà không ảnh hưởng đến khả năng tương thích của trình đọc màn hình. Đối với hiệu ứng hình ảnh, hãy đảm bảo xem xét sự sẵn có của các phương pháp hay nhất về màu sắc, định dạng và bố cục phông chữ.
Xóa định dạng là một cách để hoàn tác văn bản đã thay đổi.


Có các công cụ định dạng để tránh sử dụng cả phiên bản PC và Mac Word.
Kiểu tiêu đề phần
Tiêu đề là một công cụ quan trọng cho phép người dùng trên màn hình của trình đọc điều hướng hiệu quả qua các phần khác nhau của tài liệu. Word sử dụng một số kiểu nhất định để đánh dấu các cấp độ khác nhau của tiêu đề. Để đảm bảo tài liệu Word của bạn có cấu trúc tiêu đề chính xác:

Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu bao gồm tiêu đề tài liệu và nó được đánh dấu bằng kiểu Tiêu đề 1.


Đối với các văn bản dài, hãy sử dụng các kiểu Heading 2, Heading 3… chia các đoạn văn bản dài thành nhiều phần. Trang Cài đặt Kiểu Tiêu đề có thông tin để giúp tác giả kiểm soát việc định dạng các kiểu này.
Các tiêu đề này có thể được lưu và giải thích trong trình đọc màn hình khi tệp được chuyển đổi sang PDF hoặc các định dạng khác. Định dạng: Menu kiểu cho phép người dùng điều chỉnh sự xuất hiện của các thẻ này trong tệp Word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *