NATuts.com – Cách tải video từ Facebook | How to download videos from FacebookChào Mừng Các Bạn Đã Đến Với Channel Công Nghệ
WELCOME came to Channel Technology
– Vietnamese :
Đầu tiên, bạn click vào xem video bạn muốn tải xuống
Sau đó, bạn click chuột phải vào video
Chọn Show Video URL
Coppy (Ctrl + C) đường link của video
Các bạn theo dõi video nhé (1:47) ! vì đoạn này khó giải thích được với các bạn sử dụng ngôn ngữ English ^^
OK ! sau khi các bạn vào được trang Facebook giao diện điện thoại thì các bạn click chuột phải vào video và chọn Lưu Video Thành…
Nhớ Like + Subcribe cho Channel Công Nghệ nhé
– English :
First, you click on the video you want to download
Then you right click on video
Select Show Video URL
Copy (Ctrl + C) by video link
The video track your offline (1:47)! because this period can not be explained with the language you use English ^^
OK! after the Facebook page you are on the phone interface you right-click the video and select Save Video As…
Please Like + offline Subcribe to Channel Technology
Thanks For Watching

Nguồn: https://wiksource.org

Xem thêm bài viết khác: https://wiksource.org/tong-hop/

1 thought on “NATuts.com – Cách tải video từ Facebook | How to download videos from Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *